Skive College
Træets uddannelser

Overfladebehandling møbelporoduktion

Varighed
3 dage
I forbindelse med anvendelse af produkter til overfladebehandling af træprodukter kan deltageren: · klargøre manuelt sprøjteudstyr · udføre korrekt overfladebehandling på pladematerialer og massivtræ · udføre overfladebehandling på plane og tredimensionale emner · udføre reparationer i møbel- og inventardele med egnede materialer · foretage den daglige rengøring og vedligeholdelse af det anvendte udstyr · udvælge personlige værnemidler i forbindelse med udførelse af arbejdet · arbejde efter sikkerhedsdatablade og AT-meddelelse I udførelse af arbejdet kan deltageren anvende sin viden om: · forskellige forstøvningsprincipper · membran- og stempelpumpers virkemåde · korrekt sprøjteafstand · forskellige produkter til overfladebehandling af møbler og inventar, herunder opløsningsmiddel- og vandbaserede produkter · fordele og ulemper ved produkternes anvendelse med hensyn til opløsnings- og fortyndingsmidler, tørstofindhold, glansgrad, pot-life og viskositet · tørretider ved givne temperatur
Kurset er ikke planlagt
Dette kursus er endnu ikke planlagt, men hvis du er interesseret, kan du enten skrive eller ringe til kursets kontaktperson, eller skrive dig op for at blive kontaktet når kurset oprettes.
Kontaktperson
Lis Kjølhede Andersen
Tlf.: 99149214