Skive College
Træets uddannelser

Limteknik & Materialer i træindustrien

Fagkode 44228

Pladematerialer, lim og finer

Varighed
2 dage
AMU-pris
236
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Deltageren kan vælge materialer til fremstilling af møbler og bygningskomponenter på baggrund af kendskab til fremstillingsprocesserne for krydsfiner og spånplader. Deltageren får kendskab fremstillingen af fiberplader og forskellen på hårde, halvhårde og porøse fiberplader. Deltageren får kendskab til de forskellige limningsklasser samt forskellen imellem stavlimede og bloklimede møbelplader og deres anvendelsesområder. Deltagerne får kendskab til finerfremstilling herunder finerskrælning, knivskåret, slyngskåret og savskåret. Deltagerne kan vælge den mest hensigtsmæssige limtype til en given opgave på baggrund af viden om de forskellige limtypers tekniske egenskaber, herunder ventetid, åbne-/lukketid, pressetid samt fysisk og kemisk hærdende limtyper og hærdningsdosering. Deltagerne får kendskab til forskellige pladematerialers limbarhed, herunder fiberplader, spånplader, møbelplader og krydsfinèr samt limning af laminat og folie. Deltagerne får kendskab til henholdsvis udendørs og indendørs limninger. Deltagerne kan arbejde efter arbejdsmiljø- og sikkerhedsforskrifter i forbindelse med anvendelse af limtyper.
Fagkode 44904

Limteknik for træ, manuelt spændeudstyr

Varighed
3 dage
AMU-pris
354
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Deltagerne kan anvende og vedligeholde almindeligt forekommende spændeudstyr, herunder planpresse, rammepresse, korpuspresse, trekantspresse, brandslangepresse, bloktvinger, dørtvinger og skruetvinger samt forstå trykcylindres og brandslangers virkemåde. Deltagerne kan udføre de mest almindelige limningsopgaver inden for træ- og møbelindustrien. Deltagerne kender til kontrol og test af færdiglimede emner ved forskydning. Deltagerne kender limtyper til henholdsvis udendørs og indendørs limninger. Deltagerne kan ud fra tekniske informationsblade anvende limtyperne i praksis. Deltagerne kan foretager limningsopgaver ud fra givne opgaveformuleringer og kan ud fra tekniske og hygiejniske anvisninger vurdere nødvendigheden af personlige værnemidler.
Fagkode 44905

Limteknik, finér/møbel

Varighed
3 dage
AMU-pris
354
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Ved fremstilling af finerplader kan deltagerne foretage opskæring, klipning, fugning og sammensætte finer, så mindst muligt spild opnås, endvidere kender deltagerne til sammenhængen mellem relativ luftfugtighed og træfugt. Deltageren kender principperne i kantlimning af alm. kanter og runde emner samt softformning.Deltageren kan opskære finer til faconspænd, og kan betjene faconpresse. Deltageren kan opstille, bruge og vedligeholde gennemløbskantlimer til pålimning af finerkanter og massive kanter. Deltageren kan ud fra arbejdspladsbrugsanvisninger vurdere nødvendigheden af personlige værnemidler
Kurset er ikke planlagt
Dette kursus er endnu ikke planlagt, men hvis du er interesseret, kan du enten skrive eller ringe til kursets kontaktperson, eller skrive dig op for at blive kontaktet når kurset oprettes.
Kontaktperson
Lis Andersen;
Tlf.: 99149214

Skriv dig op