Skive College
Træets uddannelser

Grundlæggende CNC teknik

Ledige pladser
Fagkode 44257

CNC - programmering fra CAD til CAM 2D

Varighed
3 dage
AMU-pris
354
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Deltageren kan ved hjælp af CAD/CAM udføre et helt arbejdsforløb CAD-CAM-CNC inden for træindustriens område. Deltageren kan anvende CAD-anlæggets menuopbygning og tegnefaciliteter til fremstilling af konturtegninger i 2D og kan arbejde med de mest almindelige formater for udvekslingsfiler samt foretage filudveksling mellem CAD- og CAM-systemer. Deltageren kan overføre tegninger til CAM-software, vælge postprocessor til aktuel CNC-maskine, vælge værktøj, indlægge værktøjsbaner på tegning, simulere værktøjsbaner i CAM-software. Deltageren kan anvende CAD/CAM-anlægget på en rationel måde, således at programmeringstiden minimeres. Deltageren kan dokumentere eget arbejde i form af simulering.
Fagkode 44195

Skæredata, træ

Varighed
1 dag
AMU-pris
118
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Deltagerne kan anvende matematiske formler til beregning og dokumentation af træbearbejdningsmaskiners motorer, spindlers omdrejningstal og remskivestørrelser. Deltageren kan i praksis foretage opmåling og beregning af remskivestørrelser og omdrejningstal på relevante maskiner. Deltagerne kan ud fra formler beregne skære- og fremføringshastighed samt omdrejningstal og forstå sammenhængen imellem antallet af skær i forhold til værktøjets standtid og overfladekvalitet. Endvidere kan deltagerne anvende tabeller til at finde værktøjets skærehastighed og fremføring pr. skær.
Fagkode 44194

Fremføring og overflade, træ

Varighed
1 dag
AMU-pris
118
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Deltagerne kan anvende matematiske formler og tabeller til beregning og dokumentation af korrekt fremføringshastighed og antal skær på værktøjer i forhold til ønsket overfladekvalitet. Deltagerne kender til forholdet mellem værktøjers diameter, omdrejningstal og antal skær samt emnets fremføringshastighed i forhold til overfladekvalitet og værktøjers standtid. Deltagerne kan anvende formler og tabeller for beregning af tandlukkevolumen og GFI-værdier og kan endvidere foretage kvalitetskontrol af det færdige arbejde samt sammenligne bearbejdningskvaliteten med de teoretiske beregninger af overfladekvaliteten. Deltagerne har kendskab til værktøjsnormen EN 847-1 og kan forstå sammenhængen imellem værktøjets udformning og den maskintype værktøjet skal anvendes på.
Beskrivelse
CNC 2 Grundlæggende CNC teknik
AMU-pris
590 kr.
Min. antal deltagere
1
Varighed
5 dage
Næste hold start
Startdato: 8. apr 2019
Slutdato: 12. apr 2019
Undervisningssted
Skive College
Kongsvingervej 1
7800
Kontakt
Lis Andersen;
Tlf.: 99149214