Skive College
Træets uddannelser

Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj

Ledige pladser
Fagkode 45141

Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj

Varighed
1 dag
AMU-pris
118
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Deltageren kan vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde, som omfatter udførelse af bygningsopgaver med maskiner og værktøj, som afgiver gnister eller varme, som kan foranledige brand på arbejdsstedet. Deltageren kan udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj som skærebrændere, vinkelsliber, loddeværktøj, eller varmluftpistol, brandteknisk korrekt. Deltageren kan udføre nødvendige brandtekniske forholdsregler inden arbejdet påbegyndes, foretage indretning af arbejdspladsen og træffe forholdsregler under arbejdet som tilgodeser brandsikkerheden, samt kan udføre de brandtekniske regler som gælder ved arbejdes afslutning. Deltagerne kan foretage brandslukning på arbejdspladsen.
Beskrivelse
Varmt arbejde
AMU-pris
118 kr.
Min. antal deltagere
1
Varighed
1 dage
Næste hold start
Startdato: 3. dec 2018
Slutdato: 3. dec 2018
Undervisningssted
Skive College
Kongsvingervej 1
7800
Kontakt
Lone Engemarksgaard;
Tlf.: 99149216