Skive College
Serviceerhvervene

Sikkerhed og førstehjælp ved rengøringsarbejde

Ledige pladser
Fagkode 43411

Sikkerhed og førstehjælp ved rengøringsarbejde

Varighed
4 dage
AMU-pris
432
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Efter endt uddannelse kan deltageren udføre rengøringsarbejde på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde i forhold til sig selv og omgivelserne. Der lægges særligt vægt på, at deltageren kan anvende rengøringsmidler, redskaber og maskiner i overensstemmelse med brugsanvisninger og gældende sikkerhedsbestemmelser, herunder brug af relevante personlige værnemidler. Desuden kan deltageren søge relevant information om sikkerhed og arbejdsmiljø herunder det fysiske, kemiske og psykiske arbejdsmiljø og inddrage denne viden i forbindelse med rengøringsarbejdet. Endvidere kan deltageren udøve livreddende førstehjælp ved ulykker og pludselig opstået sygdom på arbejdspladsen. Der lægges vægt på, at deltageren kan udføre kunstigt åndedræt, førstehjælp ved hjertestop, shockforebyggelse samt førstehjælp ved livstruende blødninger, forbrændinger, forfrysninger og ætsninger, el-ulykker og forgiftninger, hjernerystelse og kranie- og knoglebrud, forstuvninger og ledskred samt småskader.
Beskrivelse
Sikkerhed og førstehjælp ved rengøringsarbejde
AMU-pris
432 kr.
Min. antal deltagere
1
Varighed
4 dage
Næste hold start
Startdato: 9. nov 2018
Slutdato: 14. nov 2018
Undervisningssted
Skive College
H. C. Ørstedsvej 26 B
7800
Kontakt
Lis Andersen;
Tlf.: 99149214