Skive College
Serviceerhvervene

Rengøring og skadeservice: Fugtteknik

Varighed
2 dage
Efter endt uddannelse kan deltageren: I forbindelse med vandskader og forsikringsregler · arbejde ud fra viden om forsikringspolicer, herunder: -dækningsberettigede skadeårsager - udvidet dækning - indbo - regresmuligheder I forbindelse med udarbejdelse af fugtrapporter ved vandskader · arbejde ud fra billeddokumentation, tegninger og beskrivelser, der dokumenterer - skadeårsag - omfang af skaden, herunder - mål og markeringer på tegninger - tiltag - generelt om rummet/bygningen - loft, vægge, gulve - størrelse af det skadede område - materialer der skal genopbygges eller fjernes · Under arbejdet tage hensyn til - forskellige forsikringsselskabers krav til dokumentation af: - vandskadesager - vandskadens art I forbindelse med brug af grundlæggende affugtningsprincipper- og materiel · anvende forskellige udtørringsmetoder ved affugtning, fx - overfladetørring - konstruktionsaffugtning · anvende forskelligt udtørringsudstyr, fx - kondensaffugter - sorptionsaffugter I forbindelse med brug af fugtmålingsmetoder og -udstyr · arbejde med forskellige målemetoder på bygningsmaterialer, herunder - nondestruktive målinger: - destruktive målinger: - RF % målinger - temperaturmålinger I forbindelse med fugtmålinger · afgrænse det opfugtede område i forhold til det ikke-skadede område · dokumentere målepunkter I forbindelse med at identificere og forebygge skimmelvækst · forstå biologien bag skimmelsvamps vækstbetingelser, herunder - fugt i materialer og omgivelser - temperaturer - næringsstoffer - sporer og mycelium I forbindelse med arbejdsmiljø ved fugt og skimmelsvamp · vurdere risikoen ved at arbejde i bygninger med fugt og skimmel · udarbejde en APV · anvende værnemidler I forbindelse med metoder til prøvetagning · identificere det hygiejniske niveau · anvende metoder til at bestemme skimmeltypen · analysere målinger · aflæse prøver I forbindelse med metoder til afrensning · støvsuge med HEPA-filter · desinficere kemisk, herunder kende - aktive stoffer - virkemåder · kende til mekanisk- og dampafrensning I forbindelse med afrensning · udarbejde arbejdsbeskrivelser · kende metodernes rækkefølge · kende metodernes anvendelighed, herunder - fordele og ulemper · følge normer for arbejdsmiljø · forebygge sporespredning · håndtere inficeret affald · anvende personlige værnemidlerEfter endt uddannelse kan deltageren: I forbindelse med vandskader og forsikringsregler · arbejde ud fra viden om forsikringspolicer, herunder: -dækningsberettigede skadeårsager - udvidet dækning - indbo - regresmuligheder I forbindelse med udarbejdelse af fugtrapporter ved vandskader · arbejde ud fra billeddokumentation, tegninger og beskrivelser, der dokumenterer - skadeårsag - omfang af skaden, herunder - mål og markeringer på tegninger - tiltag - generelt om rummet/bygningen - loft, vægge, gulve - størrelse af det skadede område - materialer der skal genopbygges eller fjernes · Under arbejdet tage hensyn til - forskellige forsikringsselskabers krav til dokumentation af: - vandskadesager - vandskadens art I forbindelse med brug af grundlæggende affugtningsprincipper- og materiel · anvende forskellige udtørringsmetoder ved affugtning, fx - overfladetørring - konstruktionsaffugtning · anvende forskelligt udtørringsudstyr, fx - kondensaffugter - sorptionsaffugter I forbindelse med brug af fugtmålingsmetoder og -udstyr · arbejde med forskellige målemetoder på bygningsmaterialer, herunder - nondestruktive målinger: - destruktive målinger: - RF % målinger - temperaturmålinger I forbindelse med fugtmålinger · afgrænse det opfugtede område i forhold til det ikke-skadede område · dokumentere målepunkter Efter endt uddannelse kan deltageren: I forbindelse med at identificere og forebygge skimmelvækst · forstå biologien bag skimmelsvamps vækstbetingelser, herunder - fugt i materialer og omgivelser - temperaturer - næringsstoffer - sporer og mycelium I forbindelse med arbejdsmiljø ved fugt og skimmelsvamp · vurdere risikoen ved at arbejde i bygninger med fugt og skimmel · udarbejde en APV · anvende værnemidler I forbindelse med metoder til prøvetagning · identificere det hygiejniske niveau · anvende metoder til at bestemme skimmeltypen · analysere målinger · aflæse prøver I forbindelse med metoder til afrensning · støvsuge med HEPA-filter · desinficere kemisk, herunder kende - aktive stoffer - virkemåder · kende til mekanisk- og dampafrensning I forbindelse med afrensning · udarbejde arbejdsbeskrivelser · kende metodernes rækkefølge · kende metodernes anvendelighed, herunder - fordele og ulemper · følge normer for arbejdsmiljø · forebygge sporespredning · håndtere inficeret affald · anvende personlige værnemidler
Kurset er ikke planlagt
Dette kursus er endnu ikke planlagt, men hvis du er interesseret, kan du enten skrive eller ringe til kursets kontaktperson, eller skrive dig op for at blive kontaktet når kurset oprettes.
Kontaktperson
Lis Kjølhede Andersen
Tlf.: 99149214