Skive College
Serviceerhvervene

Måling og vurdering af rengøringskvalitet (1)

Fagkode 49360

Måling og vurdering af rengøringskvalitet

Varighed
4 dage
AMU-pris
496
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Efter endt uddannelse kan deltageren: I forbindelse med måling og vurdering af rengøring · kende kvalitetsbegrebet og forudsætningerne for at yde god kvalitet · kende kvalitetsstandarders opbygning, herunder fx DS INSTA 800 I forbindelse med udførelse af rengøring: · planlægge rengøring ud fra fx DS INSTA 800 · planlægge rengøring ud fra et aftalegrundlag · vurdere om kvalitetskravene overholdes · korrigere eget arbejde ud fra resultatet af rengøringskontrol I forbindelse med hygiejne i rengøring · vurdere og udføre rengøring ud fra fx - Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) · kende smitteveje og smittekæden I forbindelse med måling og vurdering af hygiejne · arbejde ud fra risikopunkter på forskellige typer af arbejdssteder og lokaler · kontrollere risikopunkter I forbindelse med hygiejniske retningslinjer · planlægge og udføre rengøring ud fra fx NIR, herunder - rengøringsmetoder - desinfektion · udføre kontrol i forhold til fx NIR · udføre korrekt håndhygiejne I forbindelse med hygiejnestandard · arbejde efter fx hygiejnestandarden DS 2451 · planlægge og udføre arbejdsopgaverne ud fra fx DS 2451 · udføre kontrol i forhold til fx DS 2451 · Efter endt uddannelse kan deltageren: I forbindelse med måling og vurdering af rengøring · kende kvalitetsbegrebet og forudsætningerne for at yde god kvalitet · kende kvalitetsstandarders opbygning, herunder fx DS INSTA 800 I forbindelse med udførelse af rengøring: · planlægge rengøring ud fra fx DS INSTA 800 · planlægge rengøring ud fra et aftalegrundlag · vurdere om kvalitetskravene overholdes · korrigere eget arbejde ud fra resultatet af rengøringskontrol Efter endt uddannelse kan deltageren: I forbindelse med hygiejne i rengøring · vurdere og udføre rengøring ud fra fx - Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) · kende smitteveje og smittekæden I forbindelse med måling og vurdering af hygiejne · arbejde ud fra risikopunkter på forskellige typer af arbejdssteder og lokaler · kontrollere risikopunkter I forbindelse med hygiejniske retningslinjer · planlægge og udføre rengøring ud fra fx NIR, herunder - rengøringsmetoder - desinfektion · udføre kontrol i forhold til fx NIR · udføre korrekt håndhygiejne I forbindelse med hygiejnestandard · arbejde efter fx hygiejnestandarden DS 2451 · planlægge og udføre arbejdsopgaverne ud fra fx DS 2451 · udføre kontrol i forhold til fx DS 2451
Kurset er ikke planlagt
Dette kursus er endnu ikke planlagt, men hvis du er interesseret, kan du enten skrive eller ringe til kursets kontaktperson, eller skrive dig op for at blive kontaktet når kurset oprettes.
Kontaktperson
Lis Andersen;
Tlf.: 99149214