Skive College
Serviceerhvervene

Kursusforløb Kompetencecenter Skanderborg

Ledige pladser
Fagkode 47493

Mikrofiberrengøring

Varighed
1 dag
AMU-pris
126
Uden for målgruppe*
0
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Deltagerne kan på baggrund af viden om mikrofibers egenskaber, snavstyper og overflader vælge og anvende forskellige typer af mikrofibre til rengøring af inventar og gulve, så metoden er hygiejnisk og de fysiske belastninger ved rengøringsarbejdet nedsættes. Desuden har deltageren viden om på, hvilke overflader man bør begrænse brug af mikrofiber. Deltageren kan sortere og vaske mikrofiberklude og -mopper ved valg af hensigtsmæssig temperatur, middel og vaskeprogram.
Fagkode 47670

Faglig læsning

Varighed
2 dage
AMU-pris
252
Uden for målgruppe*
0
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Deltageren styrker og videreudvikler sine færdigheder i læsning af fagtekster med henblik på udførelse af faglige opgaver i branchen eller ved deltagelse i erhvervsrettet voksenuddannelse. Deltageren kan anvende forskellige læseteknikker og vælge den læseteknik, der er relevant i forhold til formålet med læsningen af forskellige fagtekster. Deltageren kender til opbygningen af forskellige slags fagtekster, herunder skemaer og tabeller, og kan søge og finde skriftlige informationer både i trykte materialer og på computer.
Fagkode 49350

Materialekendskab og rengøringskemi

Varighed
3 dage
AMU-pris
378
Uden for målgruppe*
0
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Efter endt uddannelse kan deltageren: I forbindelse med materialers kendetegn · genkende overfladebehandlinger, typiske materialer og deres egenskaber på - gulve - vægge - lofter - inventar · vurdere behovet for rengøring og vedligehold ud fra overfladernes tilstand I forbindelse med rengøringskemi · vælge og dosere egnede rengøringsmidler til at - fjerne almindelige urenheder - rengøre og vedligeholde typiske materialer · bruge de oplysninger, der står på rengøringsmidlerne · tage hensyn til miljøet · læse og forstå sikkerhedsdatablade Efter endt uddannelse kan deltageren: I forbindelse med materialers kendetegn · genkende overfladebehandlinger, typiske materialer og deres egenskaber på - gulve - vægge - lofter - inventar · vurdere behovet for rengøring og vedligehold ud fra overfladernes tilstand Efter endt uddannelse kan deltageren: I forbindelse med rengøringskemi · vælge og dosere egnede rengøringsmidler til at - fjerne almindelige urenheder - rengøre og vedligeholde typiske materialer · bruge de oplysninger, der står på rengøringsmidlerne · tage hensyn til miljøet · læse og forstå sikkerhedsdatablade
Fagkode 49389

Optimering af rengøringsmetoder og arbejdsgange

Varighed
2 dage
AMU-pris
376
Uden for målgruppe*
0
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Efter endt uddannelse kan deltageren: Ved fokus på forbedringer af rengøringsmetoder og arbejdsgange · bruge metoder, så rengøringen gøres - effektivt - systematisk - ergonomisk korrekt · prioritere egne arbejdsopgaver · prioritere rækkefølge på et område og i lokaler · sikre, at ressourcerne bruges bedst muligt Ud fra aftalegrundlag og rengøringsplaner vurdere · rengøringsbehovet For at sikre kvaliteten · analysere, hvor effektiv en rengøringsproces er · stille forslag til forbedringer af metode
Fagkode 45902

Almen fødevarehygiejne for F/I

Varighed
5 dage
AMU-pris
630
Uden for målgruppe*
0
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Der lægges særligt vægt på, at deltagerne kan anvende de overordnede principper om egenkontrol ved produktion, opbevaring og salg af mad, herunder de relevante branchekoder. Deltagerne kan anvende principperne i risikoanalyse, påpege kritiske punkter og fastlægge systematiske overvågningsprocedurer, ligesom de kan udføre egenkontrol i en aktuel produktion. Deltagerne kender til mikroorganismers forekomst, vækst og udbredelse i fødevarer og kan anvende denne viden til at hæmme mikroorganismers udvikling i det praktiske arbejde med fremstilling, opbevaring og salg af fødevarer. Deltagerne kender de mest almindelige fødevarebårne sygdomme, deres årsag og udbredelse samt sammenhængen mellem udbrud og produktionsovervågning. Deltagerne kender gældende lovgivning om fremstilling, opbevaring, opvarmnings-, varmholdnings- og nedkølingsfasen og salg af fødevarer. Deltagerne kan efterleve principperne for god personlig hygiejne og produktionshygiejne og kender betydningen heraf ved håndteringen af fødevarer. Deltagerne kender til fødevareregionernes funktion ved tilsyn og godkendelse af virksomheder samt ved offentliggørelse af kontrolresultater. Deltagerne kan kommunikere om de almene og faglige emner inden for almen fødevarehygiejne, og de kan kommunikere i praktiske samarbejdssituationer og i forbindelse med praktisk arbejde vedrørende almen fødevarehygiejne. På hold med deltagere med lavt læse- og skriveniveau lægges hovedvægten på mundtlig kommunikation, herunder lytte- og talefærdighed. Deltagerne kan omsætte viden, erfaringer, holdninger og handlinger i forhold til relevante områder inden for almen fødevarehygiejne fra deres egen kultur til den danske kultur og tilbage igen og øger herved deres to-kulturelle kompetence. Deltagerne kan forholde sig til egne kulturelle og holdningsmæssige barrierer og til egne handlemuligheder i forhold hertil.
Tilmeld
Beskrivelse
Kursusforløb Skandeborg
AMU-pris
1762 kr.
Uden for målgruppe
0 kr.
Min. antal deltagere
16
Varighed
13 dage
Næste hold start
Startdato: 20. apr 2020
Slutdato: 7. maj 2020
Undervisningssted
Ekstern kursusafholdelse
Danmarksvej 31
8660
Kontakt
Lis Andersen;
Tlf.: 99149214