Skive College
Serviceerhvervene

Grundlæggende skadeservicearbejde modul 2

Varighed
5 dage
Efter endt uddannelse kan deltageren: I forbindelse med akutindsats og skadedokumentation · kende betydningen af en akutindsats · kende betydningen af en korrekt sagsdokumentation i forhold til parterne i en skadesag · følge vejledning om følgeskadebekæmpelse · skelne mellem forskellige typer af forsikringer, herunder - tage hensyn til forskellige forsikringsselskabers krav til sagsdokumentation · håndtere forskellige skadeserviceopgaver professionelt · udvise hensigtsmæssig adfærd i forhold til skadelidte, involverede aktører og skadens art I forbindelse med skadedokumentation · dokumentere med billeder · beskrive skadeårsag og skadeomfang · lave elektroniske sagsrapporter om forskellige typer af skader I forbindelse med at stoppe følgeskaden · vurdere behovet for en akutindsats · skelne mellem forskellige skadetyper og konsekvenser heraf · redde værdier og sikre værdigenstande · forebygge følgeskader, herunder skimmelvækst I forbindelse med en akutindsats ved forskellige skadetyper · udføre forskellige jobfunktioner, herunder - sikre skadede bygninger - udføre forskellige former for afdækninger - vurdere risiko for korrosion og udføre kloridmålinger - opsugning af vand - opsætte affugter og iværksætte affugtning - arbejde med fugtmålingsudstyr - foretage nødrengøring - redning af løsøre, opklodsning - akut nedpakning - hjemtagelse og registrering af løsøre - foretage akut tøjvask I forbindelse med udførelsen af en akutindsats · arbejde med fokus på arbejdsmiljøet, herunder - risikovurdere skadested - tage udgangspunkt i APV på opgaven - sikre adgangsveje - sikre egen og andres sikkerhed - vurdere sikkerheden i en skadet bygning - anvende værnemidler - anvende hensigtsmæssig ergonomi - anvende stiger sikkert
Kurset er ikke planlagt
Dette kursus er endnu ikke planlagt, men hvis du er interesseret, kan du enten skrive eller ringe til kursets kontaktperson, eller skrive dig op for at blive kontaktet når kurset oprettes.
Kontaktperson
Lis Kjølhede Andersen
Tlf.: 99149214