Skive College
Serviceerhvervene

Etablering af selvstyrende grupper

Varighed
2 dage
Efter gennemført uddannelse kan deltageren på et grundlæggende niveau medvirke til at etablere og organisere selvstyrende grupper ud fra virksomhedens mål og rammer, herunder definere gruppens grænseflader til organisationen og udarbejde regelsæt for en selvstyrende gruppe. Deltageren kan anvende viden om de organisatoriske, økonomiske og samarbejdsmæssige vilkår, der gør sig gældende ved etablering af selvstyrende grupper. Desuden kan deltageren i samarbejde med andre beskrive en selvstyrende gruppes handlingsplan omhandlende mål og midler for en selvstyrende gruppes udvikling.
Kurset er ikke planlagt
Dette kursus er endnu ikke planlagt, men hvis du er interesseret, kan du enten skrive eller ringe til kursets kontaktperson, eller skrive dig op for at blive kontaktet når kurset oprettes.
Kontaktperson
Lis Kjølhede Andersen
Tlf.: 99149214