Skive College
Serviceerhvervene

Daglig erhvervsrengøring for F/I

Varighed
20 dage
Deltageren kan under vejledning læse og forstå en arbejdsplan samt udføre daglig og ugentlig erhvervsrengøring, herunder: - Vælge og dosere rengøringsmidler til rengøring af forskellige lokale- og materialetyper ud fra midlernes hovedgrupper og hensynet til miljøpåvirkning. - Bruge de mest almindelige rengøringsvogne og forskellige redskaber dvs. småredskaber tør-, fugtig- og vådmopper, svampe samt rengøringsklude såvel en-gangs som fler-gangs til rengøring af forskellige lokale- og materialetyper. - Bruge forskellige maskiner, der anvendes ved daglig og ugentlig erhvervsrengøring f.eks. støvsugere, gulvvaskemaskiner, damprensere og skumrengøringssystemer. - Bruge kroppen arbejdsteknisk hensigtsmæssigt, ud fra kendskab til kroppens opbygning. - Planlægge arbejdet, så det belaster kroppen mindst muligt. - Arbejde ud fra viden om både almindelig sikkerhed på en arbejdsplads bl.a. kende til flugtveje og ved at bruge sikkerhedsudstyr som f.eks. handsker, briller og masker. - Kende til hverdagsførstehjælp, hvis skaden sker, f.eks. kende til indholdet i en førstehjælpskasse, herunder plaster og øjenskylleflasker. Deltageren får kendskab til hygiejniske rengøringsmetoder. Herunder kendskab til mikroorganismer samt smittekilder/smitteveje og hvordan smitte og gensmitte kan begrænses med rengøringsmetoder, der er hygiejniske. Deltageren får også kendskab til personlig hygiejne herunder: - Vækstbetingelser for mikroorganismer dvs. bakterier, svampe og virus. - Hygiejniske rengøringsmetoder, fra rent mod urent, for fugtede klude/mopper mm. - Personlig hygiejne herunder ren uniform/arbejdsbeklædning og hvordan kroppen holdes ren - ikke mindst vask af hænder og hånddesinfektion samt om almindelige produkter som hårshampoo, håndcreme, -sæbe og -desinfektion. Deltageren får kendskab til, hvordan der ydes en god service over for kunden, og hvad der i øvrigt har betydning for, at kunden får den gode serviceoplevelse. Det handler bl.a. om god kommunikation og brug af sproget. Herudover får deltageren kendskab til: - Fagord og fagudtryk, der står på en arbejdsplan f.eks. ”dagligt”, ”ugentligt” samt metodebeskrivelser. - Dansk kultur på arbejdspladsen bl.a. begreber som stabilitet, fleksibilitet og virksomhedens interne organisation. - Kendetegn ved job forskellige steder i rengøringsbranchen f.eks. skole-, kontor-, institutions-, hospitals-, skadeservice- og industrirengøring. - Hvad det betyder, at arbejdsgiveren kræver forskellige dokumentationer og beviser bl.a. børneattest og straffeattest.
Kurset er ikke planlagt
Dette kursus er endnu ikke planlagt, men hvis du er interesseret, kan du enten skrive eller ringe til kursets kontaktperson, eller skrive dig op for at blive kontaktet når kurset oprettes.
Kontaktperson
Lis Kjølhede Andersen
Tlf.: 99149214

Skriv dig op