Skive College
Serviceerhvervene

Daglig erhvervsrengøring for F/I (1)

Varighed
20 dage
Efter endt uddannelse kan deltageren under vejledning: Ved rengøring af forskellige lokaler og materialer · læse og forstå en arbejdsplan · udføre daglig og ugentlig erhvervsrengøring og anvende - egnede rengøringsmidler og den korrekte dosering ud fra - snavstyper - materialetyper - rengøringsmidlernes hovedgrupper - hensyn til miljøet - vandets hårdhed - rengøringsvogne og redskaber til daglig rengøring, herunder - mopper - rengøringsklude - småredskaber - almindelige maskiner, herunder - støvsugere - gulvvaskemaskiner - skumrengøringsudstyr I forbindelse med ergonomi · bruge kroppen rigtigt i forhold til arbejdet · planlægge arbejdet så belastninger på kroppen mindskes I forbindelse med arbejdsmiljø · anvende personlige værnemidler · udføre hverdagsførstehjælp · genkende indholdet i en førstehjælpskasse · kende til arbejdspladsens evakueringsplaner I forbindelse med hygiejniske rengøringsmetoder · arbejde ud fra basiskendskab til mikroorganismer · arbejde ud fra basiskendskab til smittekilder og smitteveje · begrænse smitte og gensmitte med hygiejniske rengøringsmetoder · arbejde med hygiejniske rengøringsmetoder I forbindelse med personlig hygiejne · forstå vigtigheden af personlig hygiejne, herunder - ren uniform eller arbejdstøj - hygiejniske rutiner, som - håndhygiejne - renholdelse af kroppen - almindelige produkter til personlig hygiejne I forbindelse med service · yde god service over for brugere · forstå hvad der giver brugere en god serviceoplevelse · kommunikere godt med brugere I forbindelse med overordnede forhold på en arbejdsplads · genkende fagudtryk fra en arbejdsplan, fx - dagligt - ugentligt - periodisk - metodebeskrivelser · Forstå dansk kultur på arbejdspladsen, fx - stabilitet - fleksibilitet - socialt samvær - virksomhedens interne kommunikation · Genkende særlige kendetegn ved forskellige job i branchen for rengøring, fx - rengøring på skole - rengøring på kontor - rengøring i institution - rengøring på hospital - rengøring i industri - rengøring på hotel · Forstå baggrund for, at arbejdsgiveren kræver særlige dokumenter, fx - børneattest - straffeattest
Kurset er ikke planlagt
Dette kursus er endnu ikke planlagt, men hvis du er interesseret, kan du enten skrive eller ringe til kursets kontaktperson, eller skrive dig op for at blive kontaktet når kurset oprettes.
Kontaktperson
Lis Kjølhede Andersen
Tlf.: 99149214

Skriv dig op