Skive College
Serviceerhvervene

Arbejdsmiljø og førstehjælp ved rengøringsarbejdet

Garantikursus
Ledige pladser
Fagkode 49366

Arbejdsmiljø og førstehjælp ved rengøringsarbejdet

Varighed
4 dage
AMU-pris
496
Uden for målgruppe*
2536
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Efter endt uddannelse kan deltageren: I forbindelse med arbejdsmiljø · udføre rengøringen - sikkert og forsvarligt i forhold til - at forebygge arbejdsskader - at forebygge arbejdsbetingede lidelser, herunder eksem og allergi - hensynet til omgivelserne I forbindelse med brug af rengøringskemi, redskaber og maskiner · følge sikkerhedsdatablade · følge regler for arbejdsmiljø · bruge egnede personlige værnemidler Ved informationssøgning · søge relevant information om - rettigheder og pligter - arbejdsmiljø, herunder - arbejdspladsvurdering (APV) - fysisk - kemisk - psykisk I forbindelse med førstehjælp · give hjertelungeredning (HLR) ved - ulykker - pludselig opstået sygdom · give førstehjælp ved fx - livstruende blødninger - forbrændinger - ætsninger - el-ulykker - forgiftninger - småskader · bruge øjenskyller
Tilmeld
Beskrivelse
Arbejdsmiljø og førstehjælp ved rengøringsarbejdet Faget afsluttes med en prøve
AMU-pris
496 kr.
Uden for målgruppe
2536 kr.
Min. antal deltagere
8
Varighed
4 dage
Næste hold start
Startdato: 14. apr 2020
Slutdato: 17. apr 2020
Undervisningssted
Skive College
Kongsvingervej 1
7800
Kontakt
Lis Andersen;
Tlf.: 99149214