Skive College
Maskin- og værktøjsområdet

Spåntagende bearbejdning af aluminiumslegeringer

Varighed
3 dage
Deltageren kan beregne og optimere produktiviteten ved fræseprocesser i aluminiumslegeringer på baggrund af en opnået teoretisk og praktisk viden omkring: - Spåndannelse - Værktøjsudnyttelse og spånvolumen - Metallurgi og materialeforståelse - Råemnets fremstillingsproces - Forståelse for vibrationer under bearbejdningsprocesser - Den indbyrdes afhængighed mellem skæreparametre Deltageren kan desuden anvende forskellige bearbejdningsstrategier til optimering på baggrund af en viden om disses indvirkning på komponentkvalitet, bearbejdningstid og værktøjsslid. Desuden er deltageren i stand til at drage paralleller til bearbejdning af speciallegeringer på baggrund af den opnåede viden om bearbejdning af traditionelle aluminiumslegeringer samt kendskab til disse speciallegeringers karakteristika.
Kurset er ikke planlagt
Dette kursus er endnu ikke planlagt, men hvis du er interesseret, kan du enten skrive eller ringe til kursets kontaktperson, eller skrive dig op for at blive kontaktet når kurset oprettes.
Kontaktperson
Lone Engmarksgaard
Tlf.: 99149216