Skive College
Maskin- og værktøjsområdet

Åbent værksted - CAD/CAM - MasterCam

Ledige pladser

CAM bearbejdning – Åbent værksted – MasterCam

Denne samling af AMU-kurser giver mulighed for, at løfte netop dine kompetencer på CAM bearbejdning/programmering. Kurserne er tilrettelagt som åbent værksted, hvilket vil sige at kursisten kan indgå i det rette kompetenceniveau alt afhængig af erhvervserfaring. Under kurset vil den enkelte kursist i videst muligt omfang, blive undervist i det niveau som giver kursisten mulighed for relevant indlæring og kendskab til fagområdet.

Fagkode 47443

CAM fræsning (2D)

Varighed
5 dage
AMU-pris
590
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
· Deltageren kan ved brug af linjer, cirkler og punkter konstruere emnegeometri i CAM-systemet. · Deltageren kan anvende editeringsmulighederne (trim, transformer, roter) til justering af konstruerede emnegeometrier. · Deltageren kan generere værktøjsbaner, simulere bearbejdning og postprocesse program til CNC-maskine. · Deltageren kan importere CAD-parter i et CAM-program og placere disse korrekt i koordinatsystemet.
Fagkode 47444

CAM fræsning (2D) på CAD-filer

Varighed
5 dage
AMU-pris
590
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Deltageren kan importere filer fra et 2D CAD-system til CAM-systemet, udføre verifikation samt rette fejlgeometri. Endvidere kan deltageren anvende CAM-systemets editeringsmuligheder (eks. trim, transformer, roter) til klargøring af emnegeometri til bearbejdning herunder indlægge korrekte bearbejdningsdybder (Z-akse). Deltageren kan vælge korrekte bearbejdningsdata, simulere værktøjsbaner, postprocesse til færdigt CNC-program samt overføre og teste programmet på en CNC fræsemaskine. Endelig kan deltageren identificere minimum radius for bearbejdningsværktøjer samt fastlægge korrekte bearbejdningsdata til den valgte 2D geometri under hensyn til emnets stivhed og maskinstabilitet.
Fagkode 47445

CAM fræsning (3D)

Varighed
5 dage
AMU-pris
590
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Deltageren kan importere 3D CAD-konstruktioner (partsfiler) til CAM-system. Endvidere kan deltageren ud fra max. 3 valgte akser vælge korrekte bearbejdningsmønstre (værktøjsbaner) samt bearbejdningsdata samt fremstille og afprøve enkle 3D volumenmodeller på en CNC maskine.
Fagkode 47446

CAM fræsning med dobbeltkrumme overflader

Varighed
5 dage
AMU-pris
590
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Deltageren kan importere 3D CAD-konstruktioner (partsfiler) til CAM-system. Endvidere kan deltageren ud fra max. 3 valgte akser vælge korrekte bearbejdningsmønstre (værktøjsbaner) samt bearbejdningsdata til bearbejdning af dobbeltkrumme overflader samt fremstille og afprøve enkle 3D volumenmodeller på en CNC maskine.
Fagkode 47447

CAM fræsning, flerakset bearbejdning

Varighed
5 dage
AMU-pris
590
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Deltageren kan foretage konvertering af data mellem forskellige CAM-systemer, fejlrette på givne emnegeometrier samt foretage aksevalg til specificeret, flerakset bearbejdningsopgave. Endvidere kan deltageren ud fra max. 5 valgte akser vælge korrekte bearbejdningsmønstre (værktøjsbaner) samt bearbejdningsdata til produktion på CNC maskine. Deltageren kan via CAM programmere tool-center point (TCP ) og manuelt programmere koordinatrotation og nulpunktsforskydning af 4. og 5. akse i CNC fræsemaskine. Endelig kan deltageren med viden om højhastighedsbearbejdningsteknologiens særlige krav til CNC maskiner, bearbejdningsdata, spåntagende værktøjer, CAM-systemer samt materialer, vurdere muligheder for anvendelse af strategier for højhastighedsbearbejdning (High Feed, High Speed, Plunge Feed) samt fremstille og afprøve enkle 3D volumenmodeller på en højhastigheds CNC maskine.
Beskrivelse
Åbent værksted - CAD/CAM - MasterCam
AMU-pris
2950 kr.
Min. antal deltagere
1
Varighed
25 dage
Næste hold start
Startdato: 10. dec 2018
Slutdato: 14. dec 2018
Undervisningssted
Skive College
Kongsvingervej 1
7800
Kontakt
Lone Engmarksgaard;
Tlf.: 99149216