Skive College
El- og forsyningsområdet

Vejen som arbejdsplads - Certifikat

Fagkode 47136

Vejen som arbejdsplads - Certifikat

Varighed
2 dage
AMU-pris
248
Uden for målgruppe*
1315
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Deltagerne kan efterleve de bygherrekrav om afmærkning og sikkerhed, der stilles i forbindelse med vejarbejder på statsvejnettet samt vejarbejder, der er underlagt samme regler. Deltagerne har et sådant kendskab til de grundlæggende bestemmelser vedrørende afmærkning, materialer, sikkerhed, lovgivning og vejregler, at de kan udføre korrekt afmærkning af vejarbejder med opsætning af skilte og afspærring i forskellige trafiksituationer efter godkendt rådighedstilladelse og godkendt afmærkningsmateriel. Deltagerne kan udføre korrekt afmærkning af typiske stationære og bevægelige vejarbejder efter gældende bestemmelser og kender hele processen vedrørende opsætning og nedtagning af afmærkning. Desuden har deltagerne en sådan viden om ulykkesfaktorer, der kan forekomme ved mangelfuld afmærkning af vejarbejde, at de kan eliminere disse og dermed medvirke til at øge trafiksikkerheden for både sig selv, og de kolleger, der arbejder på vejen, samt medvirke til at øge trafiksikkerheden for andre trafikanter. Ifølge Vejdirektoratets Instruks for råden over vejareal, skal uddannelsen gennemføres med 5 års interval.
Beskrivelse
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
AMU-pris
248 kr.
Uden for målgruppe
1315 kr.
Min. antal deltagere
20
Varighed
2 dage
Næste hold start
Startdato: 28. aug 2019
Slutdato: 29. aug 2019
Undervisningssted
Ekstern kursusafholdelse
Brydehusvej 32
2750
Kontakt
Lone Engmarksgaard;
Tlf.: 99149216