Skive College
El- og forsyningsområdet

Montage af HV-kabler i offshore installationer

Fagkode 48724

Montage af HV-kabler i offshore installationer

Varighed
4 dage
AMU-pris
504
Uden for målgruppe*
4452
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Efter endt uddannelse kan deltageren: · Udføre muffer og endeafslutninger på PEX og Rheyhalon højspændingskabler op til 72 kV. · Foretage korrekt montage af elektriske forbindelser med presforbinder og skrueforbinder typer på højspændingskabler. · Klargøre kabler med stripbar, termostripbart og fastekstruderet halvledende lag og montere egnet kabeltilbehør, så de elektriske felter ikke forårsager partielle udladninger og følgende isolationsfejl. · Foretage korrekt kabelmontage i højspændingsfordelingsanlæg og på føringsveje.
Fagkode 47995

Ajourføring L-AUS/AUS for operatører i elforsyning

Varighed
1 dag
AMU-pris
126
Uden for målgruppe*
1020
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Deltageren kan udføre operatøropgaver på el-forsyningsanlæg på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde under overholdelse af de krav og regler, der fremgår af Bekendtgørelsen om sikkerhed for drift af elektriske anlæg, i forbindelse med arbejde på idriftsatte anlæg. Deltageren er i stand til at vurdere den risiko, der er ved forskellige arbejdsopgaver og kan medvirke til, at de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger iværksættes. Deltageren kan på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde udføre lavspændingsopgaver nærved eller under spænding (L-AUS) på elforsyningsanlæg herunder på de installationer, der indgår som en del heraf. Deltageren kan på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde udføre arbejde på både spændingsløse højspændingsanlæg samt nærved eller på højspændingsanlæg under spænding (AUS-klasse 1). Som en del af arbejdet på højspændingsanlæg kan deltageren foretage korrekt kontrol af spændingsløs tilstand på anlægget samt bedømme risici ved sammenfasning af net og ved tilkobling/synkronisering af nødgeneratorer. Deltageren kan agere i forhold til de forskellige roller, der indgår i elforsyningsarbejdet jf. Bekendtgørelsen om sikkerhed for drift af elektriske anlæg, i forbindelse med arbejde på idriftsatte anlæg og foretage kobling af diverse højspændingsanlæg med korrekte meldinger til koblingsleder samt agere korrekt i henhold til ansvarsfordelingen mellem arbejdsleder, holdleder og arbejdsholdet. Deltageren kan yde førstehjælp ved ulykker på arbejdspladsen i relation til elforsyningsarbejde og kan udføre korrekt sikkerhedstjek af værktøj og udstyr, som anvendes i elforsyningsarbejde i henhold til bestemmelser i bekendtgørelser udstedt i hendhold til lov om elsikkerhed.
Beskrivelse
Montage af HV-kabler offshore installation 66 kV
AMU-pris
630 kr.
Uden for målgruppe
5472 kr.
Min. antal deltagere
6
Varighed
5 dage
Næste hold start
Startdato: 11. maj 2020
Slutdato: 15. maj 2020
Undervisningssted
Skive College
Kongsvingervej 1
7800
Kontakt
Lone Engemarksgaard;
Tlf.: 99149216