Skive College
El- og forsyningsområdet

Grundlæggende el-lære for operatører - DC

Varighed
3 dage
Deltageren har en grundlæggende viden om el, elektriske enheder, ledninger, kabler, komponenter og kredsløbstyper og kan assistere ved fejlfinding samt fejlretning på enkle jævnstrømskredsløb. Deltageren kan: · Anvende viden om spænding, strøm, modstand og effekt samt ohms lov · Udføre DC-spændingsmåling og DC-strømmåling på serie- og parallelkredsløb og kombinationer heraf under anvendelse af et multimeter · Udføre modstandsmåling under anvendelse af multimeter · Anvende viden om dioders, lysdioders og kondensatorers virkemåde ved anvendelse i jævnstrømskredsløb · Anvende viden om spolers og relæers virkemåde i jævnstrømskredsløb på baggrund af kendskab til magnetisme · Opbygge enkle relæstyringer og udføre fejlfinding under anvendelse af multimeter · Anvende dokumentation og diagrammer for enkle elektriske kredsløb
Kurset er ikke planlagt
Dette kursus er endnu ikke planlagt, men hvis du er interesseret, kan du enten skrive eller ringe til kursets kontaktperson, eller skrive dig op for at blive kontaktet når kurset oprettes.
Kontaktperson
Lone Engmarksgaard
Tlf.: 99149216