Skive College
Business

Anvendelse af Space Management

Varighed
2 dage
Deltageren kender til principperne bag Space Management og kan anvende konkrete space management principper til at planlægge vareopstillinger og vareeksponeringer. Deltageren kan analysere og vurdere alternative vareopstillingers indflydelse på varesalg, bruttoavance og omsætningshastighed, fx via andelsmetoden, bidragsmetoden eller kvadratanalysen, enten manuelt, ved brug af regneark eller mere avancerede it-systemer. Deltageren kan foretage manuelle beregninger af forskellige vareopstillingers konsekvenser for varesalg, bruttoavance og omsætningshastighed.
Kurset er ikke planlagt
Dette kursus er endnu ikke planlagt, men hvis du er interesseret, kan du enten skrive eller ringe til kursets kontaktperson, eller skrive dig op for at blive kontaktet når kurset oprettes.
Kontaktperson
Lis Kjølhede Andersen
Tlf.: 99149214

Skriv dig op