Skive College
Business

(1)

Ledige pladser
Fagkode 47215

Opstillinger og layout i tekst

Varighed
2 dage
AMU-pris
372
Uden for målgruppe*
1234
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Deltageren kan anvende tekstbehandlingsprogrammets opstillingsmuligheder, herunder tabulatorer, indrykninger, spalter, tabeller og punkter i flere niveauer til at fremstille virksomhedens dokumenter som fx mødeindkaldelser, referater og produktblade. I den forbindelse kan deltageren vurdere hvilke af disse værktøjer, der egner sig bedst til en given opgave.
Fagkode 47217

Indskrivning og formatering af mindre tekster

Varighed
2 dage
AMU-pris
372
Uden for målgruppe*
1173
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Deltageren kan benytte basisfunktioner i tekstbehandling til indskrivning og formatering af mindre tekster som fx breve og opslag samt anvende redigeringsfaciliteter til fx sletning, flytning og kopiering af tekst. Endvidere kan deltageren definere enkel sideopsætning, herunder fx margener og sidenummerering samt anvende tekstbehandlingsprogrammets stavekontrol og hjælpefunktion. Ved hjælp af programmets tabelfunktion kan deltageren desuden oprette enkle skemaer og opstillinger i form af fx prislister og notater.
Fagkode 40755

Effektiv anvendelse af tekstbehandling

Varighed
1 dag
AMU-pris
124
Uden for målgruppe*
696
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Med udgangspunkt i aktuelle arbejdsopgaver kan deltageren vurdere hvilken tekstbehandlingsfunktion, der skal anvendes fx i forhold til tekstopstilling, visualisering og effektivisering. Afhængig af jobfunktionen kan deltageren anvende tekstbehandlingsprogrammets mest effektive funktioner fx i forbindelse med elektronisk samarbejde, deling af filer og korrekturlæsning.
Beskrivelse
Grundlæggende word
AMU-pris
868 kr.
Uden for målgruppe
3103 kr.
Min. antal deltagere
10
Varighed
5 dage
Næste hold start
Startdato: 2. sep 2019
Slutdato: 30. sep 2019
Undervisningssted
Skive College
Kongsvingervej 1
7800
Kontakt
Lis Andersen;
Tlf.: 99149214