Skive College
Træets uddannelser

Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge

Varighed
1 dag
Deltagerne kan pе baggrund af kendskab til mеl for praktik og teori, i elevens erhvervsuddannelse medvirke ved tilrettelжggelse og gennemfшrelse af elevens praktikperiode i virksomheden. Endvidere kan deltageren anvende relevante planlжgnings- og registreringsvжrktшjer til at understшtte dialogen mellem elev, virksomhed og skole. Deltagerne kan ud fra kendskab til hvordan man som rollemodel pеvirker elevens motivation og opfattelse af kvalitet, vжre med til at sikre elevens udbytte af praktikuddannelsen/ elevens lжring i praktikuddannelsen el.lign.
Kurset er ikke planlagt
Dette kursus er endnu ikke planlagt, men hvis du er interesseret, kan du enten skrive eller ringe til kursets kontaktperson, eller skrive dig op for at blive kontaktet når kurset oprettes.
Kontaktperson
Lis Kjølhede Andersen
Tlf.: 99149214

Skriv dig op