Skive College
Træets uddannelser

Overfladebehandling af vinduer og døre (1)

Varighed
3 dage
I forbindelse med anvendelse af produkter til overfladebehandling af træprodukter kan deltageren: · klargøre manuelt sprøjteudstyr · udføre korrekt overfladebehandling på komponenter til vinduer og døre · udføre overfladebehandlingsopgaver på plane og profilerede bygningskomponenter · udføre reparationer med egnede materialer · foretage den daglige rengøring og vedligeholdelse af det anvendte udstyr · udvælge personlige værnemidler i forbindelse med udførelse af arbejdet · arbejde efter sikkerhedsdatablade og AT-meddelelser. I udførelse af arbejdet kan deltageren anvende sin viden om: · kemisk og konstruktiv træbeskyttelse · selvimprægnerende træsorter · forskellige forstøvningsprincipper · membran- og stempelpumpers virkemåde · korrekt sprøjteafstand · forskellige produkter til overfladebehandling af vinduer og døre, herunder imprægneringsvæsker, grund- og topprodukter samt 2 ØKO produkter · fordele og ulemper ved produkternes anvendelse med hensyn til tørstofindhold, glansgrad, pot-life og viskositet · tørretider ved givne temperaturer
Kurset er ikke planlagt
Dette kursus er endnu ikke planlagt, men hvis du er interesseret, kan du enten skrive eller ringe til kursets kontaktperson, eller skrive dig op for at blive kontaktet når kurset oprettes.
Kontaktperson
Lis Kjølhede Andersen
Tlf.: 99149214

Skriv dig op