Skive College
Træets uddannelser

Maskinsikkerhed og arbejdsmiljø i træindustrien (1)

Varighed
5 dage
Deltageren kan arbejde med maskinsikkerhed og arbejdsmiljø inden for træindustrien. Deltageren kan: · deltage konstruktivt i arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden · medvirke til at fremme et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø på sin arbejdsplads · indhente informationer om arbejdsmiljø på internettet · vejlede andre i brug af personlige værnemidler og god værkstedspraksis (GVP) · medvirke i APV-forløb (arbejdspladsvurdering) på virksomheden · kortlægge arbejdsmiljøproblemer på egen nære arbejdsplads · pege på mulige løsninger på konkrete sikkerheds- og miljøproblemer. Deltageren kan udføre arbejdet på baggrund af viden om: · generelle sikkerhedsmæssige regler for maskinanvendelse · risikofaktorer, der påvirker egen arbejdssituation inden for træ- og møbelindustrien · sammenhængen mellem branchens arbejdsmiljøproblemer · sammenhængen mellem arbejdsmiljø og det ydre miljø · sikkerhedsforskrifterne til branchens maskiner · maskinsikkerhed ved opstilling og almindelig drift · branchens væsentligste arbejdsmiljøproblemer · sikkerhedsorganisations og samarbejdsorganisations arbejdsområder og funktioner på virksomheden.
Kurset er ikke planlagt
Dette kursus er endnu ikke planlagt, men hvis du er interesseret, kan du enten skrive eller ringe til kursets kontaktperson, eller skrive dig op for at blive kontaktet når kurset oprettes.
Kontaktperson
Lis Kjølhede Andersen
Tlf.: 99149214

Skriv dig op