Skive College
Serviceerhvervene

Arbejdsmiljø og førstehjælp ved rengøringsarbejdet

Fagkode 49366

Arbejdsmiljø og førstehjælp ved rengøringsarbejdet

Varighed
4 dage
AMU-pris
496
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Efter endt uddannelse kan deltageren: I forbindelse med arbejdsmiljø · udføre rengøringen - sikkert og forsvarligt i forhold til - at forebygge arbejdsskader - at forebygge arbejdsbetingede lidelser, herunder eksem og allergi - hensynet til omgivelserne I forbindelse med brug af rengøringskemi, redskaber og maskiner · følge sikkerhedsdatablade · følge regler for arbejdsmiljø · bruge egnede personlige værnemidler Ved informationssøgning · søge relevant information om - rettigheder og pligter - arbejdsmiljø, herunder - arbejdspladsvurdering (APV) - fysisk - kemisk - psykisk I forbindelse med førstehjælp · give hjertelungeredning (HLR) ved - ulykker - pludselig opstået sygdom · give førstehjælp ved fx - livstruende blødninger - forbrændinger - ætsninger - el-ulykker - forgiftninger - småskader · bruge øjenskyller
Kurset er ikke planlagt
Dette kursus er endnu ikke planlagt, men hvis du er interesseret, kan du enten skrive eller ringe til kursets kontaktperson, eller skrive dig op for at blive kontaktet når kurset oprettes.
Kontaktperson
Lis Andersen;
Tlf.: 99149214

Skriv dig op