Skive College
Maskin- og værktøjsområdet

Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I

Varighed
10 dage

Deltagerne kan anvende et alment og specifikt fagsprog, der er tilstrжkkeligt til, at de kan nе mеlene i den eller de arbejdsmarkedsuddannelser eller enkeltfag, udbudt under en fжlles kompetencebeskrivelse, som fagunderstшttende dansk som andetsprog skal supplere. Deltagerne kan kommunikere om vжrktшj, udstyr, materialer, arbejdsprocesser og andre forhold, der er centrale for de jobfunktioner, som uddannelsen sigter mod, at deltageren kan varetage. Uddannelsen er for personer med dansksproglige forudsжtninger, der som minimum svarer til en bestеet ”Prшve i dansk 1”, jf. danskuddannelse efter Lov om danskuddannelse for voksne udlжndinge m.fl. eller tilsvarende. De sprogbehov, der opstеr i den konkrete faglige kontekst, afgшr hvilke mundtlige og skriftlige fжrdigheder, der primжrt lжgges vжgt pе i undervisningen. Uddannelsen kan ikke udbydes enkeltstеende. Den kan kun udbydes som en del af et sжrligt uddannelsesforlшb for flygtninge og indvandrere. Varigheden kan afkortes efter behov.

Kurset er ikke planlagt
Dette kursus er endnu ikke planlagt, men hvis du er interesseret, kan du enten skrive eller ringe til kursets kontaktperson, eller skrive dig op for at blive kontaktet når kurset oprettes.
Kontaktperson
Lone Engmarksgaard
Tlf.: 99149216

Skriv dig op