Skive College
El- og forsyningsområdet

Operatørarbejde på el-forsyningsanlæg on-shore

Fagkode 49019

Operatørarbejde på el-forsyningsanlæg on-shore

Varighed
5 dage
AMU-pris
630
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
På baggrund af grundlæggende viden om opbygningen af el-forsyningsnetværket og 72.5-04 kV transformatorstationer samt drift af elektriske anlæg, kan deltageren foretage den fysiske opbygning, drifts- og vedligeholdelsesarbejde på elforsyningsanlæg i samarbejde med andre faggrupper inden for el-forsyningssektoren. På baggrund af kendskab til konstruktion og virkemåde kan deltageren betjene og foretage enkel fejlfinding på reguleringsenheder, invertere, følere, målere og relæer funktions- og sikkerhedsmæssigt korrekt. Deltageren kan udføre de nævnte opgaver sikkerheds- og miljømæssigt korrekt, herunder løfteteknik. Deltageren kan: · anvende måleinstrumenter til spændings- og strømmålinger på forsyningsnettet. · anvende sin grundlæggende forståelse for tekniske sammenhænge, fagudtryk og måleenheder til løsning af enkle beregninger over Ohms lov. · opsætte kabelskabe i el-forsyningsanlæg og montere kabler heri samt montere kabler i tavler på transformatorstationer. · finde og rette fejl på el-forsyningsanlægget, fx i forbindelse med kabelfejl i jorden og påkørsel af kabelskabe samt nedtage og udskifte udtjente eller beskadigede installationer. · udføre arbejde jf. gældende bekendtgørelse og arbejdsinstruks.
Kurset er ikke planlagt
Dette kursus er endnu ikke planlagt, men hvis du er interesseret, kan du enten skrive eller ringe til kursets kontaktperson, eller skrive dig op for at blive kontaktet når kurset oprettes.
Kontaktperson
Lone Engmarksgaard;
Tlf.: 99149616

Skriv dig op