Skive College
El- og forsyningsområdet

El-introduktion for reparatører 1, el-lære

Varighed
5 dage
Deltageren kan på elektriske DC kredsløb foretage beregninger, samt udføre måling af strøm, spænding og modstand med et multimeter. Deltageren opnår viden om kondensatorer, dioder, magnetisme og elektromagnetiske komponenter. Deltageren kan opbygge mindre relætekniske grundkoblinger. Det betyder at deltageren: - udfører beregninger på DC kredsløb, hvor der anvendes modstande, dioder og kondensatorer - udfører korrekt måling af strøm, spænding og modstand med et multimeter samt vurdere de enkelte måleresultater. - får kendskab til magnetisme og opbygning af elektromagnetiske komponenter - opbygger mindre relætekniske grundkoblinger - får kendskab til logiske kredsløb i forbindelse med relæ- og PLC styringer - anvender de mekaniske endestop og induktive aftastere der forefindes på en styring - anvender/ajourfører dokumentation efter gældende standard i forbindelse med nævnte styringer. Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om: - Sikkerhed ved arbejde med elektriske anlæg
Kurset er ikke planlagt
Dette kursus er endnu ikke planlagt, men hvis du er interesseret, kan du enten skrive eller ringe til kursets kontaktperson, eller skrive dig op for at blive kontaktet når kurset oprettes.
Kontaktperson
Lone Engmarksgaard
Tlf.: 99149216

Skriv dig op