Skive College
El- og forsyningsområdet

Ajourføring L-AUS/AUS for operatører i elforsyning

Fagkode 47995

Ajourføring L-AUS/AUS for operatører i elforsyning

Varighed
1 dag
AMU-pris
118
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Deltageren kan udføre operatøropgaver på el-forsyningsanlæg på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde under overholdelse af de krav og regler, der fremgår af Bekendtgørelsen om sikkerhed for drift af elektriske anlæg, i forbindelse med arbejde på idriftsatte anlæg. Deltageren er i stand til at vurdere den risiko, der er ved forskellige arbejdsopgaver og kan medvirke til, at de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger iværksættes. Deltageren kan på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde udføre lavspændingsopgaver nærved eller under spænding (L-AUS) på elforsyningsanlæg herunder på de installationer, der indgår som en del heraf. Deltageren kan på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde udføre arbejde på både spændingsløse højspændingsanlæg samt nærved eller på højspændingsanlæg under spænding (AUS-klasse 1). Som en del af arbejdet på højspændingsanlæg kan deltageren foretage korrekt kontrol af spændingsløs tilstand på anlægget samt bedømme risici ved sammenfasning af net og ved tilkobling/synkronisering af nødgeneratorer. Deltageren kan agere i forhold til de forskellige roller, der indgår i elforsyningsarbejdet jf. Bekendtgørelsen om sikkerhed for drift af elektriske anlæg, i forbindelse med arbejde på idriftsatte anlæg og foretage kobling af diverse højspændingsanlæg med korrekte meldinger til koblingsleder samt agere korrekt i henhold til ansvarsfordelingen mellem arbejdsleder, holdleder og arbejdsholdet. Deltageren kan yde førstehjælp ved ulykker på arbejdspladsen i relation til elforsyningsarbejde og kan udføre korrekt sikkerhedstjek af værktøj og udstyr, som anvendes i elforsyningsarbejde i henhold til bestemmelser i bekendtgørelser udstedt i hendhold til lov om elsikkerhed.
Kurset er ikke planlagt
Dette kursus er endnu ikke planlagt, men hvis du er interesseret, kan du enten skrive eller ringe til kursets kontaktperson, eller skrive dig op for at blive kontaktet når kurset oprettes.
Kontaktperson
Lone Engmarksgaard;
Tlf.: 99149216

Skriv dig op