Skive College
Business

Kommunikation i teams

Fagkode 49376

Samarbejde i teams

Varighed
2 dage
AMU-pris
372
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Efter gennemført uddannelse kan deltageren medvirke til at forbedre det interne samarbejde i teams og medvirke til, at samarbejdet sigter imod teamets mål og resultater. Deltageren opnår viden om, hvilke forhold der får teamet til at fungere optimalt. Deltageren får redskaber til at forbedre samarbejdet gennem teambuilding og redskaber til at udvikle teamet i fællesskab. Redskaber som deltageren bliver præsenteret for kan være: · Samarbejdsøvelser · Rolleprofiler · Organisering i teamet · Feedback og kommunikation · Opstilling af mål for teamet
Fagkode 49377

Sikker adfærd i produktionen

Varighed
1 dag
AMU-pris
186
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Efter gennemført uddannelse kan deltageren på baggrund af viden om kommunikation og metoder til instruktion og feedback bidrage til at udvikle, vedligeholde og videreudvikle en sikker adfærd i produktionsvirksomheder, herunder at: · Kende til og støtte formidlingen af virksomhedens sikkerhedsmål · Identificere barrierer for at få gennemført ændringer i sikkerhedsadfærd · Gennemføre en hensigtsmæssig dialog om risikoadfærd · Give konstruktiv feedback
Fagkode 49259

Kommunikation i teams

Varighed
2 dage
AMU-pris
372
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Efter gennemført uddannelse: · Kan deltageren medvirke til at forbedre kommunikationen internt i teamet og mellem teamet og den øvrige virksomhed inklusiv ledelsen. · Får deltageren redskaber til at skelne mellem væsentlige og uvæsentlige informationer. · Kan deltageren bidrage til at løse kommunikationsproblemer og får redskaber til at omsætte information til beslutninger og handlinger. · Bliver deltageren opmærksom på egen kommunikation og, hvordan den fortolkes og opfattes af andre i og uden for teamet. Bliver deltageren i stand til at identificere og beskrive de interne kommunikationsstrømme i teamet og i virksomheden. · Får deltageren viden om, hvordan IT kan anvendes i kommunikation.
Kurset er ikke planlagt
Dette kursus er endnu ikke planlagt, men hvis du er interesseret, kan du enten skrive eller ringe til kursets kontaktperson, eller skrive dig op for at blive kontaktet når kurset oprettes.
Kontaktperson
Lis Andersen;
Tlf.: 99149214

Skriv dig op