Skive College

Praktisk information

Praktiske oplysninger

Start

Vi starter nye online hold hver måned. Din tilmeldingsfrist er senest den 15. i måneden før din opstart.

Adgangskrav

Du skal have en dansk folkeregisteradresse, men du kan sidde overalt i verden og studere.

Tilmelding

Tilmelding sker via vores hjemmeside. Hvis du tager enkeltfag, har du mulighed for at blive kontaktet af vores studievejleder, for at afklare eventuelle tvivl. Optagelsen sker på baggrund af din indbetaling af studiegebyr, og du vil herefter modtage en bekræftelse på din tilmelding, ligesom du vil få dit brugernavn, password mv. i din E-boks.

Tager du online forløb, vil du blive kontaktet af vores studiekoordinator. Optagelsen sker på baggrund af den nævnte samtale, og du vil herefter modtage en bekræftelse på din tilmelding, ligesom du vil få dit brugernavn, password mv.

Studieforløb

Dit studie starter med en konference, hvor du skal deltage. En uges tid før faget/forløbet starter, modtager du en mail med tidspunktet for konferencen sammen med dit brugernavn og dit password til læringsportalen. Når du logger ind på konferencesystemet, har du adgang til dine fag. Udover dine fagrum har du også adgang til den studieinformation du har behov for.

Når du kommer ind i dit fagrum, vil du altid kunne finde en forløbsplan, som beskriver, hvad du skal læse/arbejde med uge for uge, dag for dag - eller tema for tema. Forløbsplanen indeholder informationer om, hvad du skal læse, hvad du skal aflevere, og hvornår du skal gøre det.

Vi forventer, at du er studieaktiv, overholder deadlines og arbejder med fagene, som er defineret i forløbsplanen eller som aftalt med den enkelte underviser.

Hvis du har fysiske besværligheder eller er testet ord-/talblind, har du mulighed for at få tildelt særlig støtte i dit studieforløb.

Eksamen

Alle grundforløb og enkeltfag afsluttes med eksamen ifølge eksamensreglementet.

Skriftlig online eksamen foregår ved, at du selv finder en lokalitet, hvor du kan sidde uforstyrret, mens din eksamen foregår. Desuden skal du finde et tilsyn. Det er en ven, kollega, familiemedlem eller lign., der skal bekræfte at alt foregår korrekt til eksamen. Personen skal være myndig og tale dansk eller engelsk. Vi sender eksamensopgaven til tilsynet, som udleverer den til dig. Når opgaven er løst, eller eksamenstiden er gået, afleverer du opgaven til tilsynet, som sørger for at sende den til skolen.

Mundtlig online eksamen afholdes med webcam. Du finder selv en lokalitet, hvor du kan sidde uforstyrret, mens din eksamen foregår.

Økonomi

Hvis du tager forløbet inden et praktikforløb, er du berettiget til SU. Hvis du er i praktik, mens online-kurset foregår, får din arbejdsgiver refusion for perioden.