Skive College

Grundforløbet del 2

Tag grundforløbet del 2 online

Du kan starte på GF2, når du enten har bestået Grundforløbets 1. del (GF1), eller hvis du begynder din erhvervsuddannelse mere end 12 måneder, efter at du har afsluttet 9. eller 10. klasse. 

På GF2 målretter vi undervisningen specifikt ift. den uddannelsesretning, som du har valgt. Det er vigtigt, at du allerede ved tilmeldingen har afklaret, hvilken uddannelsesretning du ønsker.

GF2 EUD retter sig mod detail- eller handelsuddannelsen og GF2 EUX retter sig mod kontoruddannelsen, men også detail- og handelsuddannelsen

Varighed

Grundforløbet del 2 tager 20 uger. 

Adgangskrav

Du skal enten have bestået fagene Dansk og Matematik fra folkeskolens 9. eller 10. klasse, have bestået GF1 eller have en underskrevet uddannelsesaftale for at kunne blive optaget på GF2. 

Herudover bør du have bestået Dansk C, Engelsk C og Samfundsfag C, hvis du ønsker GF2 EUX. Du kan læse fagene som enkeltfag enten før eller sideløbende med GF2-forløbet. Der tages en personlig samtale inden opstart.

Fag

På GF2 EUX skal du læse:

 • Informationsteknologi C

 • Erhvervsøkonomi C

 • Organisation C

 • Matematik C

 • Afsætning C

 • Det uddannelsesspecifikke fag

På GF2 EUD skal du læse:

 • Informationsteknologi C

 • Erhvervsøkonomi C

 • Afsætning C

 • Engelsk C

 • Dansk C

 • Det uddannelsesspecifikke fag

 

Det uddannelsesspecifikke fag er rettet direkte mod det hovedforløb, du har valgt. Undervisningen er erhvervsrettet og praksisnær. Den giver dig faglige kompetencer målrettet ift. den virkelighed, du vil møde under din praktiktid.

Du arbejder ofte projektorienteret og med tværfaglige emner.

Efter GF2 EUX skal du gå på et studieår, inden du skal 2 år i praktik eller læse videre. Når du har bestået din fagprøve, vil du samtidig få et EUX-bevis. Tilmelding til studieåret, sker automatisk ved tilmelding til GF2 EUX.

Tilmelding

Der er opstart på studieforløbet i august og januar. – Din tilmeldingsfrist er senest den 15. i måneden før din opstart.

Du tilmelder dig forløbet via www.optagelse.dk.

Social feed

Besøg os her

Få vejledning

Vil du gerne høre mere, er du altid velkommen til at kontakte os. Vores vejledere og virksomhedskonsulenter sidder klar til at hjælpe dig.

Du kan også booke en besøgsdag, hvor du vil få muligheden for at blive vist rundt på skolen, og møde nogle af vores lærere og elever.

Bruno Sørensen
Uddannelsesleder
51 89 09 38

Bliv kontaktet

Du kan vælge at skrive dig op, så vil en af vores vejledere eller konsulenter kontakte dig hurtigst muligt.