Skive College

Enkeltfag

Tag et enkeltfag online

Kunne du trænge til at opfriske din viden i et fag, eller står du og mangler et fag i at kunne starte i en læreplads? Eller måske ønsker du bare at blive klogere? Så kan du tage et enkeltfag online.

Hvis du mangler et fag eller en opgradering af niveau for at kunne tage en videreuddannelse, så har du mulighed for at tage faget lige præcis når du ønsker det. Skive College tilbyder en række enkeltfag, som et online studieforløb, så du selv bestemmer hvor, hvornår og i hvilket tempo du studerer. Du kan tage enkeltfag sideløbende med arbejde, andre studier, fritid- og sportsaktiviteter. Online enkeltfag giver dig mulighed for at tage din uddannelse hjemmefra, et kontor, i udlandet eller et helt andet sted. Online forløb er for dig, som har brug for at kunne tilpasse din hverdag og uddannelse efter dine behov. 

Varighed af enkeltfag 

  • Niveau C afvikles over 10 uger

  • Niveau B afvikles over 15 uger

  • Niveau A afvikles over 20 uger

 

Tilmeldingsformular

Online enkeltfag

Afsætning B

Afsætning B er et samfundsvidenskabeligt fag. Faget giver dig viden om strategi, købsadfærd, markedsanalyse, markedskommunikation og afsætningsledelse. Faget beskæftiger sig med virksomhedens forhold til den nationale og internationale omverden og med virksomhedens markedsføringsmæssige beslutninger.

Afsætning C

Afsætning er et samfundsvidenskabeligt fag. Enkeltfaget beskæftiger sig med private og offentlige virksomheders forhold til den nationale og internationale omverden og med virksomhedernes afsætningsmæssige beslutninger. Faget udvikler dine kompetencer inden for afsætning, rådgivning, markedsanalyse og markedskommunikation.

Dansk A

Faget giver dig viden om markedsføring, kommunikation, medier, grammatik, retorik, litteratur og sprogets funktioner og egenskaber i forskellige situationer.

Du lærer bl.a. at analysere og fortolke litterære tekster inden for en række genrer som roman, novelle, lyrik, billeder og drama. Du arbejder med værkernes betydning og funktion i deres samtid og eftertid. På baggrund af din læsning af et bredt udvalg af skønliterære tekster fra de sidste 400 år, får du derudover kendskab til litteratur- og kulturhistorie.

Dansk D/C

Faget giver dig en grundlæggende viden om film-, reklame- og dokumentarudsendelser. Der er fokus på, at du opnår kompetencer inden for tekstlæsning og læsestrategier, analyse af tekster fra flere forskellige skriftlige genrer, skriftlig fremstilling og grammatik. Du vil lære at reflektere, perspektivere og analysere tekster.

Engelsk D/C

Engelsk styrker dine forudsætninger for at kunne varetage arbejdsopgaver, hvori der indgår fremmedsprog og for at kunne fungere som medarbejder og borger i et internationaliseret erhvervsliv og samfund. Du arbejder med emner som kundeservice, forretningsengelsk, reklameanalyse, britisk kultur og branding.

Virksomhedsøkonomi C

Dit arbejde med faget skal give dig erhvervsøkonomiske kompetencer med henblik på at varetage arbejdsopgaver i en virksomhed. Du kommer til at arbejde med daglige registreringer af omkostninger, køb og salg i en produktionsvirksomhed. Faget giver dig en grundlæggende viden om registrering af løn og redegørelse for omkostningernes variabilitet.

Informationsteknologi C

I Informationsteknologi skal du arbejde med informationsteknologiske emner/kompetencer, der er nødvendige for at kunne deltage i udførelsen af mere avancerede IT-arbejdsopgaver i virksomheden. Derudover udvikler du din forståelse og evne til refleksion i relation til it-relaterede problemstillinger. Du styrker dine personlige og faglige forudsætninger for at kunne agere i et informationsteknologisk og vidensbaseret arbejdsmarked og samfund.

Matematik C

Formålet med faget er, at du bliver i stand til at anvende matematisk modellering til løsning eller analyse af praktiske opgaver og til at kommunikere om dem. Faget bidrager til din erhvervsfaglige kvalificering, sådan at du bliver i stand til at foretage beregninger inden for det relevante erhvervsområde.

Organisation C

Organisation er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden om organisatoriske strukturer og processer, herunder ledelse i organisationer. Faget giver dig viden om ledelsens og de ansattes muligheder for at tilpasse organisationen under hensyn til udviklinger i det internationale samfund.

Samfundsfag C

Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et konkret grundlag dig viden om og forståelse af det moderne samfunds dynamik og kompleksitet ved at forbinde den aktuelle samfundsmæssige udvikling med sociologiske, økonomiske og politiske sammenhænge og dermed kvalificere dine egne standpunkter og handlemuligheder.

Tysk E/D/C

Formålet med faget er at styrke dine internationale og kommunikative kompetencer. Du lærer at læse, skrive, tale, lytte til og forstå fremmedsproget i jobmæssige, samfundsmæssige, almene og personlige sammenhænge. Faget styrker dine forudsætninger for at kunne varetage arbejdsopgaver, hvori fremmedsprog indgår. Faget styrker dermed også dine forudsætninger for mobilitet på et internationalt arbejdsmarked.

Virksomhedsøkonomi B

Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, som giver dig viden om virksomhedens bæredygtighed i en markedsorienteret international økonomi. Faget beskæftiger sig med erhvervsvirksomhedens økonomiske beslutninger og adfærd i samspil med omverdenen.

Praktiske oplysninger

Start

Vi starter nye online hold hver måned. Din tilmeldingsfrist er senest den 15. i måneden før din opstart.

Dansk A starter kun i august og januar. 

Adgangskrav

Du skal have en dansk folkeregisteradresse, men du kan sidde overalt i verden og studere.

Deltagelse i grundfag på niv. C kræver at man har bestået 9.,  10. klasse eller tilsvarende. Deltagelse i grundfag på niv. B/A kræver at man har bestået samme fag på niv. C

Tilmelding

Tilmelding sker via formularen i toppen på vores hjemmeside. Hvis du tager enkeltfag, har du mulighed for at blive kontaktet af vores studievejleder, for at afklare eventuelle tvivl. Optagelsen sker på baggrund af din indbetaling af studiegebyr, og du vil herefter modtage en bekræftelse på din tilmelding, ligesom du vil få dit brugernavn, password mv. i din E-boks.

Tager du online forløb, vil du blive kontaktet af vores studiekoordinator. Optagelsen sker på baggrund af den nævnte samtale, og du vil herefter modtage en bekræftelse på din tilmelding, ligesom du vil få dit brugernavn, password mv.

Eksamen

Alle grundforløb og enkeltfag afsluttes med eksamen ifølge eksamensreglementet.

Skriftlig online eksamen foregår ved, at du selv finder en lokalitet, hvor du kan sidde uforstyrret, mens din eksamen foregår. Desuden skal du finde et tilsyn. Det er en ven, kollega, familiemedlem eller lign., der skal bekræfte at alt foregår korrekt til eksamen. Personen skal være myndig og tale dansk eller engelsk. Vi sender eksamensopgaven til tilsynet, som udleverer den til dig. Når opgaven er løst, eller eksamenstiden er gået, afleverer du opgaven til tilsynet, som sørger for at sende den til skolen.

Mundtlig online eksamen afholdes med webcam. Du finder selv en lokalitet, hvor du kan sidde uforstyrret, mens din eksamen foregår.

Priser

Et enkeltfag på C-niveau koster 1.750 kr. og et enkeltfag på B-/A-niveau koster 2.750 kr. Betalingen er bindende.

SPS-ordning/-støtte

Hvis du er særligt udfordret i forhold til dét at studere, er der mulighed for at søge studiestøttetimer hjem via SPS-ordningen (Special Pædagogisk Støtte). Særlige udfordringer kan for eksempel være ord- eller talblindhed, diverse diagnoser eller andet, som kan understøttes via egen læge eller anden lægefaglig person.

Hvis du tror, at du måske kan få SPS-støtte, eller du har spørgsmål hertil, så er det meget vigtigt, at du hurtigst muligt tager kontakt til SPS-koordinator Susanne Christensen på tlf.: 21 61 70 39 eller mail: sc@skivecollege.dk.

5 ugers forløb for HHX

Fra den 1. august 2015 er der nye krav til dig, der er HHX-student og indgår en uddannelsesaftale med en virksomhed.

Læs mere

Social feed

Besøg os her

Få vejledning

Vil du gerne høre mere, er du altid velkommen til at kontakte os. Vores vejledere og virksomhedskonsulenter sidder klar til at hjælpe dig.

Du kan også booke en besøgsdag, hvor du vil få muligheden for at blive vist rundt på skolen, og møde nogle af vores lærere og elever.

Bliv kontaktet

Du kan vælge at skrive dig op, så vil en af vores vejledere eller konsulenter kontakte dig hurtigst muligt.